สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ค่ายศึกษาศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในชนบท ครั้งที่ ๒๗ ”


“ เกิดมาทั้งที ทำดีเพื่อชาติ ” หลักปรัชญาชมรมชาวเหนือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
นักศึกษา ชมรมชาวเหนือ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้จัดโครงการ   “ค่ายศึกษาศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในชนบท ครั้งที่ ๒๗ ”  ขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๙  มกราคม  ๒๕๕๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนา ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร

อ่านเพิ่มเติม...ขอเชิญเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารแสดงนิทรรศการและสอนนันทนาการ

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ "เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารแสดงนิทรรศการและสอนนันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ" เพื่อเป็นเกียรติและเป็นศิริมงคล ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถ.นางลิ้นจี่ เขตสาทร ภายในพิธีมีการประกอบพิธีบวงสรวง บูชาเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และถวายภัตตาหารเพล


อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อคณะกรรมการและผู้เข้าร่วม กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารภายในองค์กร

รายชื่อคณะกรรมการและผู้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัติด้านการสื่อสารแก่บุคลากรสายวิชาการ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังรายนามต่อไปนี้


อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ขอแจ้งแจ้งกำหนดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ " แฟนฉัน ... ปาร์ตี้ " ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณด้านหน้าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการ นำเสนองานอย่างสร้างสรรค์

กองนโยบายและแผน ขอแจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการ นำเสนองานอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 18,22,25,28,29 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรทางด้าน ICT ให้ได้มาตรฐานสากล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรทางด้าน ICT ให้ได้มาตรฐานสากล

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ “จัดทำกรอบระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น”

โครงการ “จัดทำกรอบระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น” กองบริหารงานบุคคล กำหนดจัดโครงการ “จัดทำกรอบระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น” ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก **รถออกเวลา ๐6.30 น. หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี**

กำหนดการ
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา


โครงการพัฒนาระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor)

โครงการพัฒนาระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 ณ ภูเจ้า อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสุมทรสงคราม

กำหนดการ

รายชื่อผู้เข้าร่วม

แผนที่รีสอร์ท

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอมรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2560-2574)

กองนโยบายและแผน กำหนดจัดโครงการอมรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี(พ.ศ.2560-2574) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา **รถออกเวลา 6.30 น. หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี**

กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ

ขอเชิญชวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่สมัครเรียน TOEIC *รับจำนวนจำกัด*

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดจัดติว TOEIC สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 9 - 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00น. - 19.00 น. ท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปสาสตร์ หมายเลขภายใน 2282 หรือ ติดต่อ อ.วัชรีวรรณ โทร. 087-029-8181 / อ.ลัคนา โทร. 086-500-9510 ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 12.00 น. **รับจำนวนจำกัด**

อ่านเพิ่มเติม...

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประชาสัมพันธ์ แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ให้กับหน่วยงานและบุคลากรได้ทราบ ดังนี้

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการสำรองที่นั่งโต๊ะจีน งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558  วันที่ 23 กันยายน 2558 รายละเอียดดังนี้
1. โต๊ะจีน 1 โต๊ะ  นั่ง 8 ท่าน
2. ชำระเงินคนละ 250 บาท
3. กรุณาแนบรายชื่อ พร้อมค่าใช้จ่ายในจองโต๊ะจีน ตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้
สามารถแจ้งรายชื่อพร้อมชำระเงินได้ที่  นางสาวสมพร  นพชัยยา (ส้ม) กองบริหารงานบุคคล หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่เบอร์ 7122 หรือ 0982506733

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

การให้กู้เงิน"โครงการบ้าน ธอส. กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๑"

กองบริหารงานบุคคล ขอแจ้งหลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๑" รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตพื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

อ่านเพิ่มเติม...