สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กำหนดการโครงการพัฒระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง


สถาบันวิจัย ขอประกาศกำหนดการโครงการพัฒระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน อัมพวา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบการศึกษาไม่สมดุล

ระบบการศึกษาไม่สมดุล

รายละเอียดข่าว ระบบการศึกษาไม่สมดุล(1) หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดี 20 - วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียดข่าว ระบบการศึกษาไม่สมดุล(2) หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันจันทร์ที่ 24 - วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียดข่าว ระบบการศึกษาไม่สมดุล(3) หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 27 - วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียดข่าว ระบบการศึกษาไม่สมดุล(จบ) หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันจันทร์ที่ 1 - วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศคณะกรรมการการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

ประกาศคณะกรรมการการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครผู้สมครดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  รายละเอียดดังนี้

ประกาศคณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

ประกาศคณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครผู้สมครดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รายละเอียดดังนี้

หนังสือคำสั่ง
แบบ คสค 4.1 ใบสมัครเข้ารักการสรรหาเป็นคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
แบบ คสค 4.2 ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา คณะบริหารธุรกิจ
แบบ คสค 5 ข้อมูลและคุณสมบัติของผู้สมัคร คณะบริหารธุรกิจ​

การเสนอราคาประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เสนอราคาประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และเรื่อง เงื่อนไขประกอบการประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเทิดพระเกียรติ


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกสถาบัน ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประกวดการแสดงประกอบเพลงพระราชนิพนธ์  ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. เงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นี้ ที่สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ หรือทาง e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
สอบถามรายละเอียดที่ อ.ยุทธนา  นันทิวัธวิภา  โทร. 086 974 4389  คุณสุโขทัย  เจริญศิริ  โทร. 02 287 9600 ต่อ 7313 , 089 989 9811
แบบฟอร์มใบสมัคร

อ่านเพิ่มเติม...

ราชมงคลกรุงเทพเตรียมจัดงานครบรอบ 1 ทศวรรษ

ราชมงคลกรุงเทพเตรียมจัดงานครบรอบ 1 ทศวรรษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สร้างบัณฑิต “รู้ทฤษฎี เก่งปฏิบัติ และมีความคิดสร้างสรรค์” รับ AEC

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557
รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ฉบับวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557

อ่านเพิ่มเติม...

การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  รายละเอียดดังเอกสารแนบ
รายละเอียด

 

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเทิดพระเกียรติ


คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเทิดพระเกียรติ วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม ลานโถง อาคาร 50 ปี คณะบริหารธุรกิจ โดยงมีการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันคัดลายมือเทิดพระเกียรติ การแสดงด้านศิลปวัฒธรรม การประกวดมัลติมิเดียเทิดพระเกียรติ โดยสามารถ Download ใบสมัครประเภทต่างๆ ดังนี้
รายละเอียดการจัดการแข่งขัน.pdf
แบบฟอร์มใบสมัคร ร้องเพลงลูกทุ่ง57.pdf
แบบฟอร์มใบสมัครการประกวดคัดลายมือ57.pdf
แบบฟอร์มใบสมัครการแสดงศิลปวัฒนธรรม57.pdf
แบบฟอร์มใบสมัครการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเภทเดี่ยว.pdf
แบบฟอร์มใบสมัครประกวดมัลติมีเดีย.pdf

อ่านเพิ่มเติม...

คณะศิลปศาสตร์จัดจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558


คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการสัมมนาการทบทวน   จัดทำแผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี  2558
ผศ.ศิริ อนงค์  แสงศรี  คณะบดีคณะศิลปศาสตร์  นำคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่    คณะศิลปศาสตร์  ร่วมโครงการสัมมนาการทบทวน   จัดทำแผนยุทธศาสตร์  ประจำปี  2558   ระหว่างวันที่  7-8  พฤศจิกายน  2557  ณ  บ้านทะเลสีครีม  อ.เมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม

อ่านเพิ่มเติม...

ตารางสอบภาคทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหาร

ประชาสัมพันธ์ ตารางสอบภาคทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2557
ตารางสอบภาคทฤษฎี

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครบรรณารักษ์ 1 อัตรา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่อง สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบรรณารักษ์ วุฒิ ปริญญาตรี  สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์และสารสนเทศศึกษา  จำนวน  1  อัตรา   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

คณบดีคณวิศวะฯ เปิดการประชุมเตรียมงานThe 7th Conference of Electrical Engineering Network of Rajamangala University of Technology : EENET 2015


เช้าวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9. 30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมท อนันวราพงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.กรุงเทพ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก 9 มทร. และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จำนวนกว่า 30 ท่าน ณ ห้องสาทร 1 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มทร.กรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนบุคลากรเสนอผลงานทางวิชาการ สายสนับสนุน

แจ้งข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนบุคลากรเสนอผลงานทางวิชาการ สายสนับสนุน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.00 น.-16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง R401
ข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...