สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

"การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๗"

รายละเอียดประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงทพ เรื่อง "การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๗"

รายละเอียด ดังนี้

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะครั้งที่ ๑  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ดังไฟล์ที่แนบ
กฏบัตร
แผนการตรวจ

อ่านเพิ่มเติม...

ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานการประกวดตราสัญลักษณ์ "๑ ทศวรรษ ราชมงคลกรุงเทพ"

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานการประกวดตราสัญลักษณ์ "๑ ทศวรรษ ราชมงคลกรุงเทพ" โดยผู้ที่มีรายชื่อผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะต้องทำการนำเสนอแนวคิด แรงบันดาลใจ พร้อมอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์ของตนเอง ต่อหน้าคณะกรรมการ กำหนดเวลาคนละ 5 นาที ณ ห้องประชุมสโรบล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง บรรณารักษ์

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่-ผู้กู้รายเก่า รายชื่อนักศึกษาใหม่-ผู้กู้รายใหม่ และนักศึกษาเก่า-ผู้กู้รายใหม่

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่-ผู้กู้รายเก่า (ม-ก) ที่มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนฯ ปีการศึกษา 2557 และ รายชื่อนักศึกษาใหม่-ผู้กู้รายใหม่ (ม-ม) และนักศึกษาเก่า-ผู้กู้รายใหม่ ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 ดังนี้
1. รายชื่อนักศึกษาใหม่-ผู้กู้รายเก่า (ม-ก) ที่มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนฯ ปีการศึกษา 2557
2. รายชื่อนักศึกษาใหม่-ผู้กู้รายใหม่ (ม-ม) และนักศึกษาเก่า-ผู้กู้รายใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

"ขอเชิญท่านและข้าราชการในสังกัดร่วมงานมหกรรม กบข. กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557"

ประกาศจาก กบข. เรื่อง "ขอเชิญท่านและข้าราชการในสังกัดร่วมงานมหกรรม กบข. กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557" โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านเพิ่มเติม...

มทร.กรุงเทพ ทุ่ม 20 ล้าน สร้างแล็บ สอน 'อาหารไทยฮาลาล' ที่แรกในไทย

มทร.กรุงเทพ ทุ่ม 20 ล้าน สร้างแล็บ สอน 'อาหารไทยฮาลาล' ที่แรกในไทย

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันจันทร์ที่ 22- พุธที่ 24 กันยายน 2557

 

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

วิทยาลัยนานาชาติ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา และเครื่องฉายภาพ

"วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา และเครื่องฉายภาพ" โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: วิทยาลัยนานาชาติ

 

ขอเชิญประกวดวิดีโอคลิป ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท


สมาคมผู้ ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (Thai Motorcycle Enterprise Association: TMEA) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโครงการประกวดวิดีโอคลิปส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2557 “Motorcycle Road Safety Video Clip Contest 2014” เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครผู้ให้บริการบันทึกภาพถ่าย ขายดอกไม้ ขายของที่ระลึก ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครผู้ให้บริการบันทึกภาพถ่าย ขายดอกไม้ ขายของที่ระลึก ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: สำนักงานบริหารสินทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม...