สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร"

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครหัวหน้าภาควิชาการตลาดและการจัดการ และหัวหน้าภาคการบัญชีแหละการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศรับสมัครหัวหน้าภาควิชาการตลาดและการจัดการ และหัวหน้าภาคการบัญชีแหละการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่  17 - 28 สิงหาคม พ.ศ.2558  โดยผู้สมัครสนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ อาคาร 7 ชั้น 1 หรือดาวโหลดรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียด การสรรหาหัวหน้าภาควิชาการตลาดและการจัดการ
ใบสมัคร หัวหน้าภาควิชาการตลาดและการจัดการ
รายละเอียด การสรรหาหัวหน้าภาควิชาการบััญชีและการเงิน
ใบสมัคร หัวหน้าภาควิชาการบััญชีและการเงิน

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลรางวัลโครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศผลรางวัล "โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2558" โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายละเอียด โครงการ"รักษ์สุขภาพกายใจ"

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศรายละเอียด โครงการ"รักษ์สุขภาพกายใจ"   ระหว่างวันที่ 13–15 สิงหาคม 2558 ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด
หมายเหตุ เช้าวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง

 

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสื่อสารภายในองค์กร

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสื่อสารภายในองค์กร ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซา ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2558

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังการบรรยาย "ความท้าทายของการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่"

"คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ "ความท้าทายของการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่"

อ่านเพิ่มเติม...

UTK Mini Marathon ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน

ขอเชิญผู้ที่รักสุขภาพและผู้ที่สนใจรักในการวิ่ง เข้าร่วมการแข่งขัน วิ่งการกุศล UTK Mini Marathon ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สามารถเข้าชมรายละเอียดกำหนดการและแผนที่เส้นทางการวิ่งได้ เพิ่มเติมที่นี่ !

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ และหัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

ประกาศรับสมัครหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ และหัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2558 โดยผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ ชั้น ๑ หรือ ดาวโหลดรายละเอียด ดังนี้

เอกสารรายละเอียด: การสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ
ใบสมัครใบเสนอชื่อ: หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ
เอกสารรายละเอียด: การสรรหาหัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป
ใบสมัครใบเสนอชื่อ: หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป

 

“รายชื่อนักศึกษา "แอดมิชชั่น" ที่เข้าร่วมกิจกรรม Creative และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่“

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลกรุงเทพ  ขอประกาศ “รายชื่อนักศึกษา "แอดมิชชั่น" ที่เข้าร่วมกิจกรรม Creative และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่“ ดังนี้
รายชื่อนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายละเอียดโครงการ “พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ด้านการบริการที่ดี”

กองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลกรุงเทพ  ขอประกาศรายละเอียดโครงการ  “พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ด้านการบริการที่ดี”  ในวันที่  17  กรกฎาคม  2558  ลงทะเบียนและอบรมตั้งแต่เวลา  08.00 - 16.00  น.  ณ ห้องประชุม  R401  ชั้น  4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  5  ธันวาคม  2550 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คำสั่งประกาศ
ตารางโครงการ พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ด้านการบริการที่ดี
ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ด้านการบริการที่ดี

อ่านเพิ่มเติม...

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

‎แจ้งกำหนดการรับชุดพละศึกษา‬

ให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนหรือ ใบ PAY-IN มาเป็นหลักฐานในการรับชุดพละ ณ โถงอาคาร 7 หอประชุมใหญ่ เขตพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม 2558 เวลา 8.00-16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 1

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวด โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ตะหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย และการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และในดฮกาสนี้ได้ ขอแนบเอกสารรายละเอียดการประกวด ดังนี้
ใบสมัคร
หลักเกณฑ์การประกวด

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมสัมมนา การจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุน

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศ รายละเอียด โครงการฝึกอบรมสัมมนา การจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุน วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซา กรุงเทพ โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรม ดังนี้

ตารางการจัดโครงการฯ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดหลักเกณฑ์การยืมเงินทดลองจ่ายจากเงินรายได้

กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การยืมเงินทดลองจ่ายจากเงินรายได้ ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...