สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

“ราชมงคลกรุงเทพ” ร่วมบริจาคช่วยชาวเฮติ

เมื่อวันอังคารที่  26  มกราคมที่ผ่านมา  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค์ นำเงินบริจาค จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมไปถึงนักศึกษาชาวราชมงคลกรุงเทพ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 31,000 บาท ร่วมบริจาคช่วยเหลือชาวเฮติ

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2552

รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ 12/2552 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมบพิตรพิมุข มหาเมฆ 5 อาคาร 9  ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 อ่านรายงานการประชุม

inFASH-Intercolor Meeting

เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2553 สถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดงานประชุมนำเสนอข้อมูลเทรนด์และผลการประชุม inFASH-Intercolor Meeting ฤดูกาล Autumn/Winter 2011/12

อ่านเพิ่มเติม...

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้จัดสรรทุนการศึกษารูปแบบใหม่ คือ “ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ” เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐโดยการสรรหาในเชิงรุก

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครบรอบ 5 ปี

ผ่านพ้นไปด้วยดี สำหรับงานวันคล้านวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครบรอบ 5 ปี ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งเริ่มพิธีการตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในมาหวิทยาลัยฯ คือ พระพุทธสิหิงค์จำลอง พระวิษณุกรรม ศาลปู่แก้ว

อ่านเพิ่มเติม...

ค่ารักษาพยาบาล บำเหน็จตกทอดและ พระราชบัญญัติ พ.ศ.2494

ขอเชิญร่วมประชุมเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง ค่ารักษาพยาบาล บำเหน็จตกทอด 15 เท่าของเงินเดือนลูกจ้างประจำ และพระราชบัญญัติ พ.ศ.2494 และรับราชการครบ 20 ปีขอรับบำนาญ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญวันครูและคลิปวีดิโอ

ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญวันครูและคลิปวีดิโอ
ผลการตัดสิน คำขวัญ เป็นภาษาไทยความยาวไม่เกิน 20 พยางค์
ผลการตัดสิน สื่อคลิปวีดิโอครูในดวงใจ “My Idol Teacher”

ราชมงคลกรุงเทพได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
 หนังสือรับรองมาตรฐาน

สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 4

บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด และบริษัท สาระดี จำกัด ในเครือบริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการสารคดีเชิงข่าว “เรื่องจริงผ่านจอ” ได้จัดโครงการ “สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 4” ซึ่งเป็นการประกวดผลงานการผลิตสารคดีเชิงข่าว (News Documentary)

อ่านเพิ่มเติม...

ทิศทางการจัดการอุดมศึกษาในอนาคต

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดการบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการจัดการอุดมศึกษาในอนาคต” ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการติวเข้มเคมีหลักสูตรเร่งรัด

เนื่องด้วยวิชาเคมีเป็นวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นหนึ่งในรายวิชาที่นักเรียนในระดับดังกล่าว ต้องใช้ในการสอบเพื่อคัดเลือกในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสอบ O-NET, GAT-PAT หรือการสอบตรงของแต่ละมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...

งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553

ขอเชิญชวนชาวราชมงคลกรุงเทพและประชาชนทั่วไป นำบุตรหลานของท่าน เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 โดยมีกิจกรรมและกำหนดการ ดังนี้
 กำหนดการ

ประธานกรรมการบริษัทนาริมูเนะเยี่ยมชมราชมงคลกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 28  ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา Mr.Suzuki ประธานกรรมการบริษัทนาริมูเนะเทคโนโลยีประเทศญี่ปุ่น และคณะ เข้าเยี่ยมคาราวะ ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม...

วันคล้ายวันสถาปนาราชมงคลกรุงเทพ ครบรอบ 5 ปี

ขอเชิญชวนชาวราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครบรอบ 5 ปี ในวันจันทร์ที่  18  มกราคม  2553  และขอความอนุเคราะห์จากทุกคณะ/วิทยาลัย ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

อธิการบดีรับมอบหนังสือชุด “ลักษณะไทย”

เมื่อที่ 29 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับมอบหนังสือ ชุด”ลักษณะไทย” จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งนำโดยนายสิทธิสิน รมยะรูป ผู้จัดการภาคกลาง 1

อ่านเพิ่มเติม...