สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

พิธีทอดกฐินพระราชทาน

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา คณะกรรมการการดำเนินการทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ร่วมกันจัดพิธีทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดสวรรคาราม ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

อ่านเพิ่มเติม...

บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาและศึกษาศิลปะวัฒนธรรมอีสาน

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันมาก และได้มีการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า อันส่งผลให้นักเรียนนักศึกษามีความสนใจและติดตามเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด

อ่านเพิ่มเติม...

คนเก่งราชมงคลกรุงเทพ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา การแข่งขันฟุตวอลเลย์ ระดับนานาชาติ รายการ ทรูวิชั่นส์-ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เวิลด์ ฟุตวอลเลย์ 2009 ณ สวนพักผ่อน เซ็นทรัล พาร์ค ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

อ่านเพิ่มเติม...

สัมมนา Creative Business DRIVE Creative Country

สถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดการสัมมนา  Creative Business DRIVE Creative Country เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Four Seasons Bangkok

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์
 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 ดาวน์โหลดเอกสาร

คนเก่งราชมงคลกรุงเทพ

ตามที่สถาบันไทย-เยอรมัน ได้ทำการจัดงานวันนวัตกรรม (Innovation Day) ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2552 ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยมีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศและเอกสารการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศและเอกสารการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ดาวน์โหลดเอกสาร
  คสค.พิเศษปรับปรุงสูตรและตัวอย่าง
  ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
  รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณบดี

จัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยสำนักงานสหกิจศึกษา จัดการประชุมสัมมนา โครงการจัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาณ หอประชุม อาคารสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

เสริมสร้างความพร้อมในการสอบวัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net)

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงทพ และสโมสรโรตารีสาทร ได้จัดงานเปิดโครงการ เสริมสร้างความพร้อมในการสอบวัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net) ขึ้น ณ หอประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการจัดประชุมสัมมนา

โครงการจัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2552 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มทร.กรุงเทพ
 รายละเอียดและกำหนดการ

รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2552

รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ 9/2552 วันอังคารที่ 8 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมบพิตรพิมุข มหาเมฆ 5  อาคาร 9  ชั้น 6  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 อ่านรายงานการประชุม

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน
  อ่านกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23

ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2552 มทร.กรุงเทพได้ส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทเยาวชนและประเภทบุคคลทั่วไป และสามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้ง 2 ประเภท ในสาขาธุรกิจเสื้อผ้าและสาขาการออกแบบแฟชั่น

อ่านเพิ่มเติม...