สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผลการประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เรื่อง ผลการประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร

การรับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหารว่างและซุ้มเครื่องดื่ม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง การรับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหารว่างและซุ้มเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รอบที่ ๒

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี :
ฉลองชนม์  เฉลิมชาติ  สยามบรมราชกุมารี

 

เรียกเสนอราคาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

กองพัฒนานักศึกษา ขอประกาศ เรื่อง การดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา และเรื่อง เรียกเสนอราคาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
การดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
เรียกเสนอราคาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

UTK'S GOT TALENT Season VI

กลับ มาอีกครั้งสำหรับการรอคอยครั้งยิ่งใหญ่กับการประกวดแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ UTK'S GOT TALENT Season VI ปีนี้เป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวาระที่สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบพบกับความสนุกในการแข่งขันมากมากกับหลากหลายมหาวิทยาลัย ได้แก่ Speech Contest, Singing Contest, English Qiz, Spelling Bees, English in Workshops และ Cover Dance & Lip Sync ภายในงานมีร้านขายของมากมายโดยตกแต่งเป็น theme สีม่วง ของสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล อย่าลีมมาพบกันในงาน วันที่ 1 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ขอเชิญร่วมการแข่งขันลีลาศเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วมการแข่งขันลีลาศเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ หอประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร สมัครแข่งขันได้ที่ ผศ.ณัฐเสกข์   เรืองศิริ โทร. 089-127-7253 อาจารย์สมชาย  ดนตรี  โทร. 086-419-4182  คุณสุภัทรา  เกิดสุวรรณ  โทร. 089-159-1665  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ระเบียบการแข่งขันลีลาศเพื่อสุขภาพ
ใบสมัครการแข่งขันลีลาศเพื่อสุขภาพ
แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี ๒๕๕๘ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๑ (๑)/ว ๒๑๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘) และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการสืบสานศิลปวััฒนธรรมไทยผ่านการสร้างสรรค์ทัศนภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการสืบสานศิลปวััฒนธรรมไทยผ่านการสร้างสรรค์ทัศนภาพ ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์และในวันที่ 26 มีนาคม 2558 จะมีการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดเฉลิมพระเกีรติวรวิหาร ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง  20 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่จำกัดความรู้พื้นฐาน แต่ควรมีกล้องถ่ายภาพดิจิจติลอัตโนมัติหรือกล้องโทรศัพท์มือถือ ความละเอียดอย่างน้อย 8 ล้านพิกเซล

รับสมัครพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการและรายละเอียด โครงการ“ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่

กองบริหาร งานบุคคล มีกำหนดจัดโครงการ  “ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่”  ระหว่างวันที่  ๕ - ๘ มีนาคม  ๒๕๕๘  กองบริหารงานบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลต่างๆ  ดังนี้  :

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โครงการ อบรมความรู้ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โครงการ อบรมความรู้ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปี 2558 เรื่อง "การประเมินมูลค่าโรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์" ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 50 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโดย สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด  :
สำรองที่นั่งที่
กำหนดการจัดโครงการ

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ทำการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้นักศึกษาทุกคนเข้ารายงานตัวตามหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (ส.ด.๓๕) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด พร้อมทั้งเตรียมเอกสาร ส.ด.๙  ส.ด.๓๕ และ สำเนาทะเบียนบ้าน มา ณ วันที่รายงานตัว
รายชื่อนักศึกษา

ประกาศ กยศ. ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

นักศึกษารายชื่อต่อไปนี้ที่มีความประสงค์ที่จะกู้ยืมเงินกองทุนฯ ภาคเรียนที่ 2/2557 ให้รีบติดต่องานกองทุนฯ ภายในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจากนักศึกษาไม่ได้ดำเนินการกรอกแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2557 ทำให้ระบบปิดและไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ งานกองทุนฯ จึงต้องขอความอนุเคราะห์ กยศ. เพื่อเปิดระบบให้ดำเนินการได้อีกครั้ง หากเกินกำหนด วันจันทร์ที่ 9 ก.พ.2558 งานกองทุนฯ จะถือว่าสละสิทธิ์
รายชื่อนักศึกษา