สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การรับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม และเสนอราคาประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง การรับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายอาหารและหลักเกณฑ์การปฏิบัติของผู้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหารโรงอาหารและซุ้มเครื่องดื่ม เรื่อง เสนอราคาประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร เรื่อง เงื่อนไขประกอบการประมูลร้านบริการถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสารภานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

อ่านเพิ่มเติม...

จำหน่ายเสื้องานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยคณะสวัสดิการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้จัดทำเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สำหรับสวมใส่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๒ แบบ คือ เสื้อแจ๊กเก็ตขาว จำหน่ายตัวละ ๖๐๐ บาท และเสื้อโปโลสีม่วง จำหน่ายราคา ตัวละ ๒๖๐ บาท ซึ่งการออกแบบถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักราชเลขาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านเพิ่มเติม...

ระเบียบการการสมัครศึกษาต่อ

 ระเบียบการการสมัครศึกษาต่อ โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโ,ยีราชมงคลกรุงเทพ กับ บริษัทและวิทยาลัย โดยสามารถดูรายละเอียด ดังนี้
ระเบียบการรับสมัคร บจ.CPF  ใบสมัคร
ระเบียบการรับสมัคร บจ.เซ็นทรัลรีเทล ใบสมัคร
ระเบียบการรับสมัครวิทยาลัยเทคโนโลีพาณิชยการบางบัวทอง ใบสมัคร
 

อ่านเพิ่มเติม...

"ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกผู้แทนสมาชิกเป็นกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ "

  

"ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเป็นผู้แทนสมาชิกกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ​" 
ตามเอกสาร ดังนี้
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกผู้แทนสมาชิกฯ
 ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเลือกตั้ง

อ่านเพิ่มเติม...

ค่ายสอนด้วยใจให้น้องเก่งครั่งที่ 7 (English with Love for the Young VII)


สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ ค่ายสอนด้วยใจให้น้องเก่งครั่งที่ 7 (English with Love for the Young VII) ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็นโครงการบริการวิชาการสู่สังคมของคณาจารย์และนักศึกษาที่ร่วมกันให้ความ รู้และจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสู่นักเรียนที่อยู่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว กิจกรรมต่างๆนั้น ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ และทัศนคติด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม...

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นคว้ารางวัลชนะเลิศ

 
เนื่องด้วยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วม "การแข่งขันสุดยอด...การประลองคันจิ ระดับอุดมศึกษา Kanji Test 2015" ซึ่งจัดโดย MAINICHI ACADEMIC GROUP เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ โดยได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จาก พลเรือเอกณรงค์  พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นักศึกษาที่สร้างชื่อให้แก่มหาวิทยาลัยได้แก่
 

 

อ่านเพิ่มเติม...

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ


แจ้งข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  “พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  และการยึดมั่นในความถูกต้อง  ชอบธรรม  และจริยธรรม” 

อ่านเพิ่มเติม...

มทร.กรุงเทพ ร่วมกับ AERO-Bildungs จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมซ่อมบำรุงอากาศยาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ AERO-Bildungs เยอรมนี จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน ภายใต้มาตรฐานยุโรป

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ฉบับวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ ฉบับวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง ฉบับวันพุธที่ 28 มกราคม 2558

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 5- วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558

อ่านเพิ่มเติม...

สำรวจความต้องการของนักวิจัยที่จะเข้าร่วมโครงการต้นกล้านักวิจัย


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการต้นกล้านักจัย ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนั้น จึงขอสำรวจความต้องการของนักวิจัยที่จะเข้าร่วมโครงการต้นกล้านักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
รายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม...

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตามเอกสาร ดังนี้
ผลการพิจารณากลั่นกรองฯ

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office 2010


รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office 2010 เพื่อรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ อบรมวันที่ 21, 22, 28 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่อาคาร 36 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2287-9622

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วราว ตำแหน่งบรรณารักษ์

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่อง รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านเพิ่มเติม...

ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพชู'คิดสร้างสรรค์'ปั้นบัณฑิต

ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพชู'คิดสร้างสรรค์'ปั้นบัณฑิต ใช้วิชากล้าคิด กล้าทำจุดไอเดีย ทุ่มงบสร้างอาคารผลิตอาจารย์รองรับ

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันพุธที่ 21 มกราคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...