สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

1 ทศวรรษราชมงคลกรุงเทพรากฐานแห่งความสำเร็จที่มั่นคง

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ ฉบับวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์และเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ตามเอกสาร ดังนี้
เรื่อง กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

ประกาศผลกาสอบรคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่อง ประกาศผลกาสอบรคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 

เปลี่ยนแปลกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตามเอกสาร ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ความท้าทายของคณะปฏิรูปการศึกษา

ความท้าทายของคณะปฏิรูปการศึกษา

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมการประกวด เชิดชูความเป็นครู


ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมการประกวด คำขวัญ เรียงความ Mind Mapping คลิปวิดีโอ และการจัดบอร์ด เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเชิดชูเกียรติของครู ดูระเบียบการ ที่นี่ี่
รายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม...

ผลการประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร

คณะกรรมการประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร ขอประกาศ เรื่อง ผลการประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ ๙๗๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผลการประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม...

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายละเอียดไฟล์แนบดังต่อไปนี้
ผลการพิจารณากลั่นกรองฯ

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดไฟล์แนบดังต่อไปนี้
ผลการพิจารณากลั่นกรองฯ

ขอเชิญสมัครการประกวดความสามารถ ทั้งพูดทั้งร้อง การประกวดร้องเพลง UTK MUSIC AWARD


ขอเชิญสมัครการประกวดความสามารถ ทั้งพูดทั้งร้อง การประกวดร้องเพลง UTK MUSIC AWARD ชิงรางวัลเงินสดและถ้วยเกียรติยศ ประเภท สากล ไทยสตริง ไทยลูกทุ่ง และ การประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา ชิงโล่รางวัลเงินสดและถ้วยเกียรติยศ รอบคัดเลือก วันที่ 20 มกราคม 2558 และรอบชิงชนะเลิศ วันที่ ชิงชนะเลิศ วันที่ 21 มกราคม 2558 ดาวโหลด ระเบียบการพร้อมใบสมัครที่นี่
รายละเอียดและใบสมัคร

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ครั้งที่ ๒

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ครั้งที่ ๒โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

วิสัยทัศน์ 10 ปี 'มทร.กรุงเทพ 'ปั้นบัณฑิตสู่อุตสาหกรรมดาวรุ่ง

วิสัยทัศน์ 10 ปี 'มทร.กรุงเทพ 'ปั้นบัณฑิตสู่อุตสาหกรรมดาวรุ่ง

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 11 - วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ รายละเอียดไฟล์แนบดังต่อไปนี้
ผลการพิจารณากลั่นกรองฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ รายละเอียดไฟล์แนบดังต่อไปนี้
ผลการพิจารณากลั่นกรองฯ

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดไฟล์แนบดังต่อไปนี้
ผลการพิจารณากลั่นกรองฯ

อ่านเพิ่มเติม...