ติดต่อเรา

ที่อยู่:
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2287-9600, 0-2286-3991-5
แฟกซ์: 0-2286-3596
ข้อมูล: สำหรับผู้ต้องการสอบถามเรื่องการเรียนการสอน หรือเรื่องหลักสูตรที่เปิดสอนแนะนำให้โทรศัพท์ติดต่อกับทางหน่วยงานหรือสาขานั้นๆโดยตรง เพื่อท่านจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องและรวดเร็ว โดยสามารถดูเบอร์โทรศัพท์ได้จากเมนู "เบอร์โทรศัพท์ภายใน"
E-Mail