แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสื่อสารภายในองค์กร

พิมพ์ PDF

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสื่อสารภายในองค์กร ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซา ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2558