รายละเอียด โครงการ"รักษ์สุขภาพกายใจ"

พิมพ์ PDF

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศรายละเอียด โครงการ"รักษ์สุขภาพกายใจ"   ระหว่างวันที่ 13–15 สิงหาคม 2558 ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด
หมายเหตุ เช้าวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง