กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

พิมพ์ PDF

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตพื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ โดยมีรายละเอียดดังนี้