แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

พิมพ์ PDF

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการสำรองที่นั่งโต๊ะจีน งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558  วันที่ 23 กันยายน 2558 รายละเอียดดังนี้
1. โต๊ะจีน 1 โต๊ะ  นั่ง 8 ท่าน
2. ชำระเงินคนละ 250 บาท
3. กรุณาแนบรายชื่อ พร้อมค่าใช้จ่ายในจองโต๊ะจีน ตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้
สามารถแจ้งรายชื่อพร้อมชำระเงินได้ที่  นางสาวสมพร  นพชัยยา (ส้ม) กองบริหารงานบุคคล หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่เบอร์ 7122 หรือ 0982506733