แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

พิมพ์ PDF

หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประชาสัมพันธ์ แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ให้กับหน่วยงานและบุคลากรได้ทราบ ดังนี้