โครงการพัฒนาระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor)

พิมพ์ PDF

โครงการพัฒนาระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 ณ ภูเจ้า อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสุมทรสงคราม

กำหนดการ

รายชื่อผู้เข้าร่วม

แผนที่รีสอร์ท