กำหนดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

พิมพ์ PDF

ขอแจ้งแจ้งกำหนดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ " แฟนฉัน ... ปาร์ตี้ " ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณด้านหน้าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการสร้างสรรค์ทัศนภาพ วันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ อาคาร 25 สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการถ่ายภาพและการวาดภาพ โดยมีนายวีระ มณีรัตนะพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เป็นวิทยากรและรับผิดชอบโครงการ นอกจากการอบรมภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาและถ่ายภาพยังวัดเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรีอีกด้วย