ขอเชิญเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารแสดงนิทรรศการและสอนนันทนาการ

พิมพ์ PDF

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ "เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารแสดงนิทรรศการและสอนนันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ" เพื่อเป็นเกียรติและเป็นศิริมงคล ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถ.นางลิ้นจี่ เขตสาทร ภายในพิธีมีการประกอบพิธีบวงสรวง บูชาเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และถวายภัตตาหารเพล


สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการสร้างสรรค์ทัศนภาพ วันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ อาคาร 25 สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการถ่ายภาพและการวาดภาพ โดยมีนายวีระ มณีรัตนะพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เป็นวิทยากรและรับผิดชอบโครงการ นอกจากการอบรมภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาและถ่ายภาพยังวัดเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรีอีกด้วย